Ni biler avskiltet i kontroll

Statens vegvesen har undersøkt 1450 biler onsdag. Ni av dem ble avskiltet.