• MANGE SLITER: Nav-leder Rolf Velle i Vennesla forteller om økende pågang av privatpersoner som søker hjelp til å håndtere gjeld. Det er ofte tunge saker. Er sakene for krevende, blir de overført til namsmannen. FOTO: Frode Lindblom

200 egder har store gjeldsproblemer

Flere søker om gjeldsordning i Agder for å håndtere gjeld som varierer fra 50.000 kroner til sju-åtte millioner.