Ønske om et fritt Burma

– Situasjonen i Burma er forferdelig. Folk tortureres og demonstranter skytes på åpen gate, sier stortingsrepresentant Peter Gitmark (H).