"Å begynne på nytt"

Biskop Olav Skjeveslands tale ved nyttårssamling i Kristiansand domkirke 2. januar 2011.