• FÅR FORTSETTE: Sittende ordfører Tønnes Seland får fire nye år i ordøfrerstolen i Audnedal kommune etter å ha kommet til et valgteknisk samarbeid med Høyre og Senterpartiet. FOTO: Jarle R. Martinsen

Tønnes Seland fortsetter som ordfører i Audnedal

Fikk med seg Høyre og Senterpartiet i ellevte time.