Eldre kvinne fratatt lappen etter utforkjøring

Kvinnen (83) forklarte at bremsene plutselig ikke virket da hun kom til en sving.