VENNESLA: — Et enstemmig levekårsutvalg avviser forslagene til rådmannen. Helse- og omsorg går med underskudd. Men svaret er ikke kutt. Svaret er å øke bevilgningene til denne sektoren. Det bør skje til høsten, sier leder i levekårsutvalget, Bjørn Egil Haugland (KrF).

Tilbudet friseres

Rådmannen ville kutte i ikke lovpålagte tjenester. Etter at ei arbeidsgruppe hadde sett på innsparinger, foreslo han følgende:

Kutte kommunalt frisørtilbud, kutte kommunalt fotpleietilbud, redusere staben ved dagsenteret Venneslastua og vurdere å redusere aktivitør-stillingene ved kommunes to sykehjem. Samlet kunne alt dette gitt en innsparing på drøyt 600.000 kroner.

Småpenger

— Småpenger av totalen. Det er ikke disse tilbudene som budsjettene står og faller ved, sier Haugland, som forteller at politikerne er enige om å kutte frisørtilbudet, men at alle de andre tiltakene skal videreføres.

— Nå skal jo saken endelig til kommunestyret, men vi i levekårsutvalget mener folkehelse og forebygging er viktig. Kutter vi der, kan vi oppnå det motsatte av det vi ønsker, sier Haugland, som likevel ikke kan love økte bevilgninger i budsjettet til høsten.

— Nei, ikke love. Men vi i levekårsutvalget mener det må til, sier han.

Underskuddet

Vennesla kommune bruker et par hundre millioner kroner i året på pleie- og omsorg. Underskuddet i fjor beløper seg til mellom tre og fire millioner kroner.

Rådmannen ville knesette et prinsipp. Han synes det er prinsipielt feil å drive fotterapi og frisør i kommunal regi, når private kan gjøre det i stedet. Han mente det ikke er kommunens oppgave å drive butikk. Rådmannen skriver at Vennesla trenger å avklare dypere hva som er kommunens må-oppgaver og hva som er kommunens bør- eller kan-oppgaver når eldrebølgen slår inn for fullt.