• FOTO: Tarald Reinholt Aas

De gamle beholder fotpleien

Det blir ikke noe særlig kutt i eldreomsorgen i Vennesla. Politikerne vil heller bruke mer penger.