• FARE: For seks år siden stoppet trafikken opp da bomstasjonen ikke lengre var bemannet. Nå skyldes det helt andre grunner, hvis det er kø i Hannevika. FOTO: GEIR WILLY HAUGEN

Tiden går – skiltene består

Seks år etter de ble satt opp midlertidig, varsler de trofaste skiltene fortsatt om fare for kø i Hannevika. Nå skal de bort.