• FOTO: Hans E. H. Jakobsen

- Oppsiktsvekkende dårlig planlegging av ny E39

Utredningen av nye E39 Ålgård — Søgne legger til grunn en svært lav trafikkvekst fram mot 2040.