• FOTO: Arkivfoto

Kan ikke hjelpe kundene

Kundene får ikke signere bomavtaler eller kjøpe autopassbrikker på Esso-stasjonene som skal levere dette.