Etterlyser tips fra publikum

Ranet bensinstasjon med plastpose som maske.