• FOTO: Preben Von Schlanbusch

Stort ras sperret E 18

En del av en bergnabb ut i veibanen på E 18 ved Arendal.