To mislykkede øltyverier i Arendal

Den ene satt seg til å drikke tyvgodset, mens den andre ikke fikk start på bilen etter tyveriet.