• KAKEMANNKJENNER: Ella Moseid hos Knut Moseid Bakeri og Konditori kan høre på dialekten om kundene vil ha de med kokos (nærmest) eller sukker (bak). FOTO: Kjartan Bjelland

Venndøler elsker søte menn

Bakeri på Mosby avslører at venndøler og torridøler har helt ulike preferanser når det kommer til kakemenn.