• FRA RETTEN: Aktor, statsadvokat Jostein Johannessen (sittende) og den tiltaltes forsvarer, advokat Sveinung Søndervik Johnsen fotografert i retten før prosedyrene startet tirsdag. FOTO: Hallgeir Oftedal

Politiet hadde ikke penger til å reise

Agderpolitiet manglet penger for å reise til Nederland for å avhøre en mann som er siktet i en amfetaminsmuglingssak. I tingretten tirsdag ble politiet kritisert for manglende avhør.