• Her ser man tydelige spor etter rotter. FOTO: Tryg Forsikring

Nå vil rottene inn

Hvert år må forsikringsselskapene ut flere millioner kroner på grunn av rotteskader. Nå er tiden kommet for at rottene begynner å trekke inn i husvarmen. Pass opp, for skadene kan bli omfattende.