• STUDERT MYNTEN: Fylkeskonservator i Vest-Agder, Frans-Arne Stylegar trodde først mynten stammet fra vikingtiden. Men den viser seg å være fra tidlig 1700-tall. FOTO: Reidar Kollstad

Vikingtidfunn var 1700-tallsmynt

Naturhistorisk museum i Oslo bekreftet først at gjenstanden som ble funnet på et jorde i Lindesnes var en over 1000 år gammel arabermynt. Nærmere undersøkelser viser at den er langt yngre.