GRIMSTAD: — KrF vil støtte Stine Sofies Stiftelses senter for barn som er offer for vold og overgrep, sier KrFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Utfordringen

Under utdelingen av Erik Byes Minnepris til Ada Sofie Austegard mandag, fortalte hun offentlig om planene til senteret som skal

åpnes i 2015. Prisen blir 60 millioner kroner, og hun må ha 20 millioner kroner i årlig statlig driftsstøtte. Under åpningen av Protestfestivalen fortalte hun tilhørerne at stiftelsen nå vil utfordre de politiske partiene til forpliktende støtte. De som lover stiftelsen støtte, får hennes anbefaling til neste stortingsvalg.

— Jeg vil, på vegne av KrF, svare på ufordringen med et uforbeholdent ja. KrF vil støtte den uvurderlig, viktige driften av Stine Sofies Stiftelses senter for barn som er offer for vold og overgrep, sier Ropstad.

Prisverdig

Samtidig gratulerer han Austegard med prisen.

— Jeg vil gratulere Ada Sofie med prisen. Ada Sofie er en hverdagsheltinne, som helt og holdent vier livet sitt til å hjelpe andre. Hennes utrettelige innsats for å styrke offeromsorgen i Norge er enestående, imponerende og prisverdig, sier Ropstad, som beklager at offeromsorgen ikke er viet den samme oppmerksomheten som kriminalomsorgen.

— Det er et paradoks at det legges mye ressurser i å få gjerningspersoner på beina igjen, uten at offeret får den samme oppfølgingen og omsorgen. Alt for ofte sitter ofre og pårørende uten hjelp eller bistand. Dette er uholdbart. Derfor har KrF lenge prioritert offeromsorgen, og vil fremdeles arbeide for å styrke den, sier Ropstad.