• TILLITSFORHOLD: Tiendeklassingene Lise Aabel, Thea Nystøl og Inger Omdal i samtale med dagravnene Inger Vøttrup og Linda Smith Russvoll på Vennesla ungdomsskole. FOTO: Reidar Kollstad

Dagravner mot rus i skolen

Som kanskje det eneste stedet i landet holder dagravner oppsikt med skolegårdene på videregående— og ungdomsskole i Vennesla.