Venndøl ble mishandlet i 16 timer

Venndølen var fastbundet med tape, ble sparket, slått og truet. Nå er to av gjerningsmennene dømt.