• Kari Henriksen (Ap) benekter at hun som statssekretær var inne i saker som omhandlet pengestøtte til kompetansesenteret BarnsBeste ved Sørlandet Sykehus. FOTO: Eivind Kristensen

- Har aldri brukt Kari

Leder av kompetansenettverket BarnsBeste, Siri Gjesdahl sier at de ikke var i kontakt med Kari Henriksen da hun var statssekretær i spørsmål rundt penger til drift.