• SLÅS SAMMEN: Kjøkkendriften til Hald og Nøding i Mandal slås sammen. Det er med på å sikre driften av Hald. F.v. Generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag Tor Erling Fagermoen, kjøkkensjef på Hald Jan Kjøstvedt og daglig leder hos Nøding Karl David Gundersen.  Foto: Jarle R. Martinsen

Sammenslåing sikrer Halds framtid

Kjøkkendriften til Hald og Nøding i Mandal slås sammen. Det sikrer Halds framtid.