• FASADE: Tegningen viser fasaden av Kirkens Hus, som blir på to etasjer sprengt inn i fjell. Linjen viser fjellet som skal sprenges bort mot sykehuset slik at taket på Kirkens Hus blir flatt. Her har kommunen forbeholdt seg retten til å bygge senere. FOTO: Mandal menighetsråd

Sprenger kirkehus inn i fjellet

Menighetsrådet har fått grønt lys til å bygge Kirkens Hus. Bygget skal reises mot det gamle sykehus og sprenges inn i fjellet.