• STØYLSLIV: Ei rekke av bileta syner livet på støylen før krigen. Her er det Birgitt Uppstad og Såve Såveson Rysstad som høgg ved i Finnbodalen sommaren 1925. FOTO: Privat

Berga unik arv

Takka vere Ingebjørg Homme (83) er fleire tusen gamle bilete frå Setesdal berga for ettertida. Det har til og med kongehuset fått med seg.