• Da de fire innbruddstyvene fikk øye på Agnes Gysland gjennom kjøkkenvinduet hennes, stakk de av. De var i ferd med å demontere vinduskarmene for å bryte seg inn i leiligheten, da 73-åringen dukket opp. FOTO: Tormod Flem Vegge

Agnes (73) overrumplet fire innbruddstyver

Agnes Gysland overrumplet mandag morgen fire innbruddstyver som var i ferd med å bryte seg inn i leiligheten hennes på Nedre Timenes i Kristiansand.