• e18-802 FOTO: Jon Anders Skau

Uavklart motorveisatsing

Det er flertall i Stortingets transport— og kommunikasjonskomité for å øke farten på veiutbyggingen, men da må dagens NTP med motorveistopp på Vigeland endres.