50 skadet på hardt påskeføre

De alvorlige påskeskadene har uteblitt i fjellet, men likevel har Røde Kors sine hjelpekorps tatt hånd om en god del personer.