Stenger fylkesvei i to måneder

Trafikken må vente på grunn av omfattende anleggsarbeid. Fylkesvei 465 åpner til sommeren