Innbrudd på fem hybler

Noen har brutt seg inn på fem hybler på internatet ved KVS Lyngdal.