• STARTEN: Nå skal det anlegges en omtrent 800 meter lang gang- og sykkelvei fra Møglestu opp mot St. Gobain-området. Om ett års tid er det trolig start for ni kilometer gang- og sykkelvei fra Storemyr til Birkeland. FOTO: Jostein Blokhus

Bedre forhold for syklistene

Veistrekningen fra Lillesand opp mot Birkeland skal gjøres tryggere for syklister.