• TRYGGHET: En ny undersøkelse kartlegger folks trygghet knyttet til kriseberedskap, sykehusbehandling og kriminalitet. FOTO: Ina Rosenberg Stavrum

På bunn i undersøkelse om kriseberedskap

Folk i Kristiansand er usikre på om kommunen har beredskap for å håndtere krisesituasjoner. — Et nyttig signal, sier rådmannen.