• RIVEFERDIG? Agder Energi Nett vil rive den fem etasjer høye bygningen med totalt 1500 kvadratmeter gulv. - Når vi en dag blir nødt til å gjøre noe med strømforsyningen, er det ikke plass til å utvide andre steder, forklarer Jan Tormod Halland, avdelingsleder for transformatorstasjonene. FOTO: Vegard Damsgaard

«Monumental» trafostasjon kan bli revet

Agder Energi Nett ønsker å jevne den kjente, høyreiste trafostasjonen ved Bjørndalssletta. Nå strides byantikvaren og fylkeskonservatoren om byggets verdi.