Ønsker prøvedrift av feltspatuttak

Villy Aas-Hansen på Herefoss har sendt en søknad til Birkenes kommune om prøvedrift av et feltspatuttak.