LILLESAND: — Det er første gang vi er invitert dit. Det er veldig hyggelig, sier Barbro Raen Thomassen som leder Tro og lys i Lillesand. Gruppen har eksistert i et års tid, og har blant annet arrangert tilrettelagte gudstjenester for funksjonshemmede en gang i måneden.Tro og lys er en internasjonal bevegelse, og gruppen i Lillesand er den eneste på Sørlandet.- I vårt charter heter det at «grupper som er svake og funksjonshemmede kan bli en kilde til enhet i samfunnet og i Kirken, og også mellom kirkene og nasjonene.» Og dette er jo virkelig et tegn på at det skjer her. Dag Theodor Hushovd er med i vår gruppe og i Filadelfia, han er en brobygger, sier Raen Thomassen.I forbindelse med konserten vil hun orientere om Tro og lys, og etter konserten er de invitert til å spise sammen med menigheten.- Alle de vi vet om i prostiet, de utviklingshemmede, deres familie og venner er invitert. Vi er spesielt spent på om dem som arbeider på avlastningshjem og avlastningsboliger følger opp. For de utviklingshemmede er avhengig av hjelp for å komme til denne konserten, de kan ikke gå alene, sier Raen Thomassen. Hun siterer også fra charteret til Tro og lys som sier at i et samfunn som baserer seg på nytte og makt er kanskje ikke funksjonshemmede så effektive, men de er profetiske når det gjelder kjærlighet og ømhet.