— Jeg håper at vielsen kan gi styrke til å klare ekteskapets påkjenninger, og til å gi det en dypere dimensjon, sa biskopen som lørdag ettermiddag vier kronprins Haakon og frøken Mette-Marit Tjessem Høiby i Oslo domkirke.Biskopen, som har vært utsatt for stor pågang fra media i den senere tid, tok i går morges imot pressen i den nyrestaurerte Oslo bispegård som nå brukes bare til kontorer og representasjon.Han sa at Den norske kirke har et vielsesritual som kanskje ikke kommuniserer så godt i vår tid. Ritualet under vielsen lørdag er lagt tett opp til Alterboken, men med små endringer av dramaturgisk karakter. Skriftlesningene er beholdt. Brudeparet har vært med på salmevalget og valg av skriftsteder, og de har ellers vært med og bestemt hvordan programmet i kirken ellers skal være. Det har vært ført gode samtaler, og biskopen har ikke behøvd å si nei til noe ønske fra brudeparet.Et trygt forhold til Kirken

— Det har vært lærerikt og utfordrende å samarbeide med dem. Begge har et trygt forhold til Kirken. Begge er døpt og konfirmert. Gjennom vielsen har de et budskap som de vil dele med andre. Begge har reflektert over vielsen med dypt alvor. Det blir et postmoderne bryllup. Brudeparet er ungt og i tråd med vår tid. Samtidig er de to i pakt med tradisjonene.- Hva legger du i «et postmoderne bryllup»?- At vi velger oss verdier og er åpne for de symbolske og emosjonelle sider av livet. I dette bryllupet bringer de unge med seg sine verdier og sin oppfatning av det som skal prege høytiden.- Hva er brudeparets verdier?- Det kommer fram under vielsen. Jeg kan ikke si noe mer om det nå, sa biskopen.Prekenen hans er ferdig skrevet og ligger til modning. Den skal oversettes til engelsk sammen med liturgien, salmene og bønnene. Alt i Domkirken skal foregå på norsk, men oversettelsen er gjort av hensyn til utenlandske gjester, opplyser biskopen som gleder seg til lørdagen og tror det blir en feststund der ikke minst nyskrevet musikk vil sette sitt eget preg på høytiden.Prekenen vil bli offentlig tilgjengelig lørdag ettermiddag.Biskop Stålsett ga i sitt møte med pressen uttrykk for irritasjon over Dagbladet som hadde offentliggjort programmet for vielsen. Derfor vil han holde på prekenen, slik at man ikke risikerer at den kan leses i avisene lørdag morgen.- Jeg vil at brudeparet skal høre min preken der og da, sa biskopen.Underernært på skjønnhet

På spørsmål fra Aftenbladet om det ikke kan bli for mye ytre glans og prakt over bryllupet, som jo er en kirkelig begivenhet, svarte biskop Stålsett et bestemt nei.- Et bryllup gir folk anledning til å utnytte sine kreative evner. Vi er underernært på skjønnhet. Vi trenger både blomster og musikk, fest og glede, og det dypere alvor som det er med på å formidle, sa biskop Stålsett.Oslo biskop er kongefamiliens biskop og prest. Før bryllupet har han samtalt med brudeparet og gjennomgått ritualet slik som presten gjør i møte med alle som vil gifte seg. Det har vært en åpen dialog med spørsmål og vurderinger.Ritualet kan moderniseres

Som nevnt mener biskop Stålsett at vielsesritualet kan forbedres for å kommunisere mer med vår tid. Etter hans syn må det i vielsesritualet fortsatt legges vekt på livslang troskap og at ekteskapsinngåelse er en offentlig handling. Men både valget av skriftsteder og fremdriften i ritualet kan gjøres bedre. Folk må kunne kjenne at dette er vårt. Kanskje kan dette bryllupet bidra til debatten om hvordan vielsesritualet kan moderniseres?Nytter ikke med floskler

Biskop Stålsett sa at forberedelsene til dette bryllupet hadde bidratt til en fornyelse av hans egen forståelse av ekteskapet.- Jeg har måttet prøve ordene mot livets realiteter. Det har vært en vandring for meg. Når jeg skal tale om kjærlighet og troskap til døden, nytter det ikke med floskler. En tronarving har alles øyne vendt mot seg. Jeg tror de unge står overfor en krevende livssituasjon. Kan høytiden i Domkirken bidra til å gi dem mot, er mitt mål nådd. Jeg gleder meg veldig. Det forestående bryllupet har gitt meg en dyp opplevelse av menneskelig samhørighet. Det har gjort meg beveget og gitt meg mye å tenke på, sa biskop Stålsett.Tett knyttet til Kirken

Når kronprins Haakon lørdag gifter seg med Mette-Marit Høiby, er han den tredje tronarvingen i vårt moderne kongedømme som feirer bryllup. I 1929 giftet daværende kronprins Olav seg med sin kusine, den svenske prinsesse Mýrtha, og i 1968 giftet vårt nåværende kongepar seg. Biskop Stålsett sa at årets brudepar står i en tradisjon der ikke alt er skrevet. Med vår statskirkeordning er kongen Kirkens øverste myndighet. Han må være luthersk og han må være medlem av Den norske kirke. Dette knytter tronarvingen tett til Kirken. Stavanger Aftenblad