den typiske familie:

Gjennomsnittsinnbyggeren på Lund har høy utdannelse og god inntekt, disponerer bil og har ikke hjemmeboende barn. Mange her bor i rekkehus og eneboliger som er bygget rett før eller etter krigen.

Folk på Lund stemmer gjerne Høyre og Sosialistisk Venstreparti, er interessert i kultur, idrett og naturvern. De liker også å følge med på ny teknologi og er opptatt av moter. En del reiser kollektivt og er positive til norsk medlemskap i EU.

I nyhetsbildet vil folk i bydelen gjerne ha med seg både utenriks, kulturstoff, ledere og kommentarartikler. Kilde: Per gunnar Uberg,

rådgiver plan og analyse,

Kristiansand kommune