ARENDAL: Til nå skal Aust-Agder sykehus ha hatt rundt 25 pasienter til behandling. Epidemien skal være under kontroll. Ifølge Sosial— og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder har Oslo og Ålesund hatt store utbrudd av epidemien som nå har kommet til fylket.Fylkeslegen i Aust-Agder informerer nå kommunene i fylket slik at de kan ta nødvendige forholdsregler. Årsaken til mage- og tarminfeksjonen antas å skyldes Calisi-viruset. Viruset er svært smittsomt, og fører til kraftig oppkast og diaré et par dager. Dette er mer ubehagelig enn farlig, og kan for gamle og syke være en stor belastning. Derfor blir personer som har vært syke bedt om å ikke besøke pasienter på sykehjem og sykehus. - Vi har registrert at det har vært problemer på Øst- og Vestlandet. Men vi har ikke fått rapporter om påfallende økning her i fylket, sier fylkeslege Kristian Hagestad i Vest-Agder.Heller ikke smittevernlege Dagfinn Haarr i Kristiansand kommune har fått melding om at det skal være spesielle epidemier på gang.- Men det har vært relativt mye mage- og tarminfeksjoner i det siste, sier Haarr og legger til at Calisi-viruset er et vanlig virus.Legevakten i Kristiansand melder om et jevnt sig av henvendelser om magesjau siden november.- Vi har mye telefoner fra folk om magesmerter, oppkast, diar og hodepine. Ved magesmerter er det viktig å få avkreftet om pasienten har en begynnende blindtarmbetennelse, sier Aase Helene Ødegaard, sykepleier på Legevakten.Hennes råd er å ta kontakt med leger dersom man har feber over lang tid. - Ikke provoser magen for tidlig. Drikk nok og få i deg salter, mineraler og sukker. En blanding av eplemost og farris er bra, men i små mengder om gangen, sier Ødegaard.