• Når bilistene ikke betaler for seg i bommen, går sakene til inkasso. Men ofte er det snakk om små beløp og hvis ikke bilistene betaler inkassokravet, dropper gjerne bompengeselskapet å tvangsinnkreve pengene. Dermed er pengene tapt for godt. FOTO: Kjetil Reite

Går glipp av millioner til veibygging

De siste tre årene har bompengeselskapet i Kristiansand sendt ut nærmere 20 millioner i inkassokrav til dårlige betalere. Mange av pengene ser de aldri igjen.