• Når den nye bompengeperioden begynner å gjelde fra 2017, kan flere bommer bli flyttet på. Blant dem er bomstasjonen på Setesdalsveien som er plassert slik at alle innbyggerne på Grim må betale bompenger om de skal ha tilgang til nødvendige tjenester. FOTO: Kjetil Reite

Denne bomstasjonen kan bli flyttet

Etter å ha irritert innbyggerne på Grim i 15 år, kan bommen på Setesdalsveien nå bli fjernet.