• - Lang ventetid mellom anmeldelse og avhør svekker barns rettssikkerhet, mener stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad. FOTO: Lars Hoen

Ventetiden for avhør øker

Agder politidistrikt klarer ikke å holde 14-dagers-fristen for dommeravhør av voldsutsatte barn, og ventetiden øker.