— Vi kommer til å følge opp de signalene bystyret har gitt og vil foreslå en ytterligere nedgang i eiendomsskatten, sier Terje Fjellvang, økonomidirektør i Kristiansand kommune.

I tillegg varsler han at en del investeringer blir utsatt for å unngå at kommunens gjeld blir for stor.

Direkte på fvn.no fra kl. 16.45:

Knapt merkbart

Nedgang i eiendomsskatten har vært en svært viktig sak for spesielt Høyre og Frp.

Det skal likevel en drastisk nedgang til før folk merker en stor forskjell.

I dag er eiendomsskatten på 6,3 promille. Hvis bystyret holder samme takt som tidligere når de skal redusere eiendomsskatten, vil den bli 6,25 promille neste år.

Det betyr i så fall følgende:

  • Bolig til to millioner: 5000 kr i året i eiendomsskatt. 40 kroner mindre enn i dag.

  • Bolig til tre millioner: 7500 kr i året. 60 kroner mindre enn i dag.

  • Bolig til fire millioner: 9375 kr i året. 75 kroner mindre enn i dag.

  • Bolig til fem millioner: 12.500 kr i året. 100 kroner mindre enn i dag.

Les også:

— I gang

I Høyre og Frp trøster de seg med at de tross alt er i gang med å få ned eiendomsskatten.

— Vi har stanset økningen og begynt på en nedtrapping. Nå er eiendomsskatten på vei ned og farten vil akselerere, sier Tor Utsogn, gruppeleder i Frp.

De borgerlige samarbeidspartiene (Høyre, Frp, Krf og Pensjonistpartiet) har også som mål at de samlede inntektene fra eiendomsskatten ikke skal øke. Det betyr at inntekter fra nye boliger vil gå til å redusere eiendomsskatten.

Utsetter investeringer

Det borgerlige flertallet i Kristiansand er enige om at den samlede gjelden i kommunen ikke skal overstige 5,3 milliarder. For å kunne klare dette, må planlagte investeringer skyves på.

Investeringer som kan bli utsatt er Flekkerøy kirke, som skulle være ferdig i 2018. Torridal skole (1 – 7 trinn) skal etter planen utvides i 2015 og 2016 og stå ferdig til skolestart i 2016. En annen viktig investering er Mosby oppvekstsenter som skal bestå av en barneskole (1 – 7 trinn) og en barnehage.

Når budsjettet legges fram 17.00 onsdag blir det klart om noen av disse prosjektene blir rammet.

Les også:

Underskudd

Kommunen har et budsjett på rundt fire milliarder og et lån på 5,3 milliarder.

Kristiansand har fortsatt en stram økonomi.

Målet om et overskudd (netto driftsresultat) på 2 prosent (110 millioner) blir langt ifra nådd i år. I stedet ligger det an til et underskudd.

Skatteinntektene ser heller ikke ut til å bli som forventet i år. Anslagene er redusert med 25,9 millioner.