• UKLAR: Kirkerådet leder, Svein Arne Lindø (t.v), var med på å intervjue Stein Reinertsen før han ble tilsatt. FOTO: Åserud, Lise

Kirkerådsleder beklager uklarhet

Leder av Kirkerådet, Svein Arne Lindø, beklager at han bidro til å skape uklarhet rundt hva han og Kirkerådet visste om Stein Reinertsens vigselspraksis.