— Dette oppfatter vi som en alvorlig tilbakemelding som vi selvsagt tar alvorlig. Dette er et klart budskap om at den skriftlige dokumentasjonen vi har hatt ikke har vært god nok til å levere forsvarlige tjenester, sier kommunalsjef Brede Skaalerud i Songdalen kommune.

Det var hans kommune som hadde ansvaret for den daglige driften av Barnevernstjenesten i Søgne og Songdalen frem til 31. desember 2015. I august i fjor ble en 14-åring i Søgne drapsmann. Han har i flere år hatt kontakt med barnevernet. Torsdag skrev Fædrelandsvennen om den omfattende kritikken av barnevernet etter Fylkesmannens tilsyn.

- Har ikke hatt god nok informasjon

— Det er en kraftig påminnelse om at vi må følge opp saksbehandlingen tettere med hensyn til at barn skal ivaretas på en forsvarlig måte, sier Skaalerud om rapporten fra Fylkesmannen.

Brede Skaalerud (t.h.). Foto: Henrik Ihme

Han erkjenner også at han selv ikke har hatt god nok informasjon i denne saken tilå sikre at lover og forskrifter ble fulgt.

— Det tar jeg med meg videre, sier kommunalsjefen.

I rapporten fra Fylkesmannen kommer det fram at det siste hjelpetiltaket mot gutten ble opphevet 17. august, få dager før han drepte 14 år gamle Alma Gabriela Knutsen.

— Det har jeg ikke lyst til å kommentere nå. Jeg vil ikke gå inn i spekulasjoner om hva som eventuelt har skjedd før jeg har fått vurdert rapporten og hatt samtaler med de ansatte i barnevernstjenesten, sier Skaalerud.

Skal granskes eksternt

I oktober i fjor vedtok også politikerne i Søgne at Barnevernstjenesten skulle granskes av Agder revisjonsdistrikt. Oppvekstsjef i Søgne, Jon Wergeland, sier han tok initiativ til dette.

— Vi skal snu alle steiner for nettopp å bli bedre til å samhandle mellom ulike tjenester. Det arbeidet gikk vi i gang med selv om vi ventet på rapporten fra Fylkesmannen. Rapporten er alvorlig og vi må komme med tiltak som gjør at vi sikrer at barnevernstjenesten følger opp påleggene, sier Wergeland.

Alma Gabriela Knutsen ble funnet død i Søgneelva lørdag 29. august. Her undersøker krimteknikere et område ved elva. Foto: Roald Ankersen

— Det mangler dokumentasjon på om tiltak mot gutten er vurdert og evaluert. Hvorfor er ikke dette dokumentert?

— Jeg må be om tid før jeg kan svare på det, sier Wergeland.

- Er det en ukultur i barnevernet?

— Det er i all fall for dårlig kvalitet på de tjenestene som er levert.

- Ansvar for egne handlinger

— Hva tenker du om at hjelpetiltakene ble opphevet kort tid før drapet?

— Det er ofte situasjonsbetinget når det oppstår farlige situasjoner, slik at det er veldig vanskelig som fagperson å forstå hvilke valg som ble tatt, sier Wergeland.

Jon Wergeland. Foto: Janne Birgitte Prestvold

— Barnevernstjenesten mente det ikke var behov for hjelpetiltak. Hva tenker du nå?

— Da tenker jeg at hver innebygger er ansvarlig for sine handlinger.

- Det er ikke dokumentert om det er vurdert å overta omsorgen for gutten. Hva tenker du om det?

— Jeg tenker at det er naturlig at en omsorgsovertakelse blir vurdert når situasjonen i saken blir alvorlig nok. Jeg vet ikke om omsorgsovertakelse har vært et tema fordi det ikke er dokumentert, sier Wergeland.

- Trenger mer robuste tjenester

Oppvekstsjefen mener ellers rapporten til Fylkesmannen viser at det er behov for en mer robust barnevernstjeneste. 1. januar gikk kommunene i Kristiansand-regionen sammen om et felles barnevern.

— Dette er en erkjennelse av at til og med Songdalen og Søgnes sammenslåtte tjeneste, ikke var rigget til å møte etterspørselen i våre to kommuner. Dette til tross for at budsjettet til barnevern for begge kommuner har økt med mer enn 50 prosent fra 2012 til 2015, skriver Jon Wergeland på kommunens hjemmesider.