• Dette er alternativene til ny ringvei utenom Kristiansand. Selv om mesteparten av strekningen vil gå i tunnel, vil den gå oppe i dagen både ved Otra, Dalane og i Suldalen. FOTO: GRAFIKK: NYHETSGRAFIKK

Kan være klar for bygging innen tre år

En ny ringvei utenom Kristiansand skal gå i tunnel både under Jegersberg og Bymarka. Den kan være ferdig planlagt og klar for bygging allerede i 2017.