• Ordfører Arvid Grundekjøn gleder seg over at kristiansandere i en stor undersøkelse sier seg svært godt fornøyd med kommunale tjenester. FOTO: Kjartan Bjelland

Over 200 middagsgjester på hytta

Ordfører Arvid Grundekjøn har vært raus med middagsinvitasjonene og mener uformelle samtaler under en god middag kan være fruktbart. Han avviser at avgjørelser på denne måten blir flyttet vekk fra folkevalgte organer.