Frikirken firer ikke, krever 2,9 mill. for Borketun