Oslo: I alt 800 timer per år skal fylles med nyheter og aktualiteter.En overordnet målsetting for kanalen er å bringe fram et større mangfold av saker gjennom den tilknytningen kanalen har til regionavisene.Kanalen skal også ha en solid forankret utenriksdekning og vil legge vekt på analyser og kommentarer.Et annet sentralt punkt er programmer for barn og unge. I alt 525 timer skal hvert år fylles med slike programmer.Det flerkulturelle Norge skal få en bredere plass. Det samme gjelder programmer for etniske minoriteter. Kanal 4 skal blant annet tilby daglige nyhetssendinger på samisk.Sport og idrett vil på årsbasis få 336 timer mens forbruker— og servicejournalistikk er sikret 50 timer.Hovedkontoret for virksomheten skal legges til Lillehammer. Bare kommentar, debatt og analyse skal ha tilhold i Oslo. ntb