OSLO: Pakken eksploderte like over klokken 0830, men den skal ha ligget på Stortingets postkontor siden lørdag.Pakken som trolig inneholdt ekskrementer var adressert til Øystein Djupedal (SV), som er innvalgt på Stortinget for Sør-Trøndelag. Han vil undersøke forholdene rundt pakken før han kommenterer saken nærmere.¿ Den kom dit etter å ha blitt gjennomlyst med røntgen, slik vi gjør med all post hit. Pakken inneholdt ikke sprengstoff eller noe strømførende, men et stoff som ekspanderer, sier sikkerhetssjef i Stortinget, Gerrit Løberg.Han tok umiddelbart kontakt med politiet som nå gransker saken. Da personalet ankom postkontoret mandag morgen så og luktet de at noe var galt. Det har skjedd en gjæring eller noe kjemisk som har fått innholdet til å utvide seg. Trykket inne i pakken ble så stort at innholdet ble spredt utover.Det ble i morgentimene i dag funnet en mistenkelig pakke inne på postkontoret på Stortinget. Pakken skal ha inneholdt ekskrementer. Operativ uteleder Geir Erik Rønningen forteller her hva politiet fant i posthyllene. NTB