KRISTIANSAND: — Å ta så unge enkeltelever ut av nærmiljøet de hører til og plassere dem på en annen skole enn søsken og klassekamerater, det er et sterkt inngrep. Så sterkt at de som opplever det risikerer å sitte igjen med traumatiske erfaringer, anførte Jan Kittelsen (Ap) på møtet i oppvekststyret i går kveld.Han fremmet det konkrete forslaget om å opprette en ekstra klasse i området Strømme, Dvergsnes og Vardåsen til neste skoleår. Det blir altså sju klasser i stedet for seks, som administrasjonen foreslo i planen sin for klassedeling for skoleåret 2000/2001.Den ekstra klassen vil etter alle solemerker bli opprettet på Strømme skole. Dermed slipper barna i de ni berørte familiene å bli flyttet til Dvergsnes skole mot sin og foreldrenes vilje.- Hensynet til barna veier usedvanlig tungt. Foreldrene og barna bør ha det siste ordet i denne saken. Vi kan ikke tvinge noen der de ikke har lyst til å gå, sa Jan Kittelsen videre.Dermed uttrykte han altså full støtte til aksjonsgruppen til foreldrene ved Strømme skole.Det gjorde også alle de andre politikerne i oppvekststyret. Det er sjelden å oppleve en så unison tverrpolitisk motstand mot administrasjonens forslag og ditto støtte til de små og svake. Skolesjef Leif Hopland advarte mot konsekvensene av vedtaket:- En ekstra klasse vil koste 520.000 kroner. Og skolene er ikke bygget for så mange klasser. Det er ikke plass til elevene på Strømme, sa han.Men skolesjefen talte altså for døve ører. Oppvekstpolitikerne vørte ikke utgiftene.- Vi kan ikke være med på forslag som sender fem-seksåringer ut på farlig skolevei. Jeg vil stemme med hjertet, fastslo Knut Haslerud (Frp).- Seksåringene er veldig små. Og barn som har fått lekekamerater i nærmiljøet sitt, blir hengende etter der hvis de må gå på en annen skole, anførte motsatt politisk fløy, Gro Hareide i SV.Verken foreldre eller politikere er til vanlig begeistret for at skoleelever må ha brakker som klasserom i kortere eller lengre tid. Men i dette tilfellet var de alle mer enn villige til å fire på dette prinsippet også:- Brakker er ingen katastrofe, som Knut Haslerud (Frp) sa.- Det er bedre med brakker enn å sende ut elevene på vandring på kryss og tvers, mener Per Kristen Lindgren (Miljøpartiet De Grønne).Leder for aksjonsgruppen på Strømme skole, Hans Petter Sandell, var som rimelig kan være en lykkelig mann i går:- Vi er overlykkelige. Det er stor jubel i hjemmet i kveld. Vi føler at vi har brukt mye energi på å få fram synspunktene våre. Når vi når fram er det fantastisk. Vi er veldig glade for støtten fra politikerne, sier Sandell.Styret på Vigvoll skole vant derimot ikke gehør for å opprette en ekstra klasse for åttendeklassingene til høsten. Det blir to klasser med 59 elever til sammen slik som opprinnelig foreslått.